Podpis Cyfrowy SUM

Certyfikaty Elektroniczne SUM ważne w obszarze działania Uczelni generowane są przez Administratora CA w godzinach 9.00 – 14.00 za wyjątkiem dni wolnych od pracy. Czas realizacji zlecenia wynosi do 4 godzin.


W celu zachowania zasad bezpieczeństwa, wysyłka certyfikatu realizowana jest na adres email Wnioskodawcy w domenie @sum.edu.pl a PIN umożliwiający autoryzację na prywatny numer telefonu komórkowego wymagany w formularzu.

Formularz